BRÜGMANN BLUEVOLUTION: 82 AD

Profili i 6 dhomave
Ndaloni vulën
Thellësia: 82 mm
Deri në Uw = 0.67 W / (m²K)
Lustrim: deri në 52 mm me shirit ngjitje deri në 54 mm
Izolues i zërit: deri në 46 dB
I papërshkueshëm nga zjarri: deri në RC 2
Sektorët e aplikimit: Windows me dyer të varur, të varur, të varur / varet, dyert e hyrjes dytësore, dyert rrëshqitëse paralele

Pershkrimi

STRUKTURA INNOVATIVE 6 DETYRUESE, SISTEMI I SHALNDETSIMIT SOPHISTIKUAR, 100% RECIKLABILITET.

PER NJE BILANCIM OPTIMAL TE ENERGJISE

Struktura inovative me 6 dhoma me thellësi 82 mm, sistem i sofistikuar i vulosjes për ruajtjen e përsosur të nxehtësisë dhe për një optimizim të bilancit të energjisë, riciklimin 100% të të gjithë përbërësve të sistemit